67644096116444189669

آدمــا نـبــاید دوســت پیــدا کــنن


چــون وقـتــے میــرن


وقـتـے دیـگـه نمــیشه بهـشـون زنــگ بـزنــے


وقــتــے نمـیتــونـــے درد و دل کــنـے


یا حتــے بـاهـاشــون شـوخــے کـنــے و بـخـندے


… و هـمه دوسـتــے خـلاصـه میـشـه تـو عـکـسهـات و خـاطراتـت


هــی بغــض تـو گـلـوت گـیـر مــے ـکنـه


خــفه ات مــے کنـه


آدما بـاس همیـشـه تنــها بمـونــن ..