تبلیغات
عـــــــــــــــا شــقـــانـــــــــه هـــا - عشـقم

عـــــــــــــــا شــقـــانـــــــــه هـــا

عشق از دریچه ای متفاوت ..

عشـقم

عشـقم؟

داری میخـونی ایـنو...؟

یادته قراربودهمه به عشقـمون حسـودیشون شه؟

یادته قراربـودتـاآخرش بـاهم باشیم همیشـه؟

یادتـه بغلت کـرده بـودم گفـتم اگـه یه روزبـری چـی کارکنم؟

توام گفـتی هیس!

مـن قـرارنیست ازپیشت برم...!!!

کـی اومـدتوزندگیت کـه مـن رفـتم توخـاطراتت؟!

کـی تونـست بیشـترازمـن توروبخـوادکـه توازمـن خسـته شـدی؟

خیـلی سوال توی مغـزمه ولـی هـرچی بیشـترفکـرمیکـنم بیشـتربه پوچ میـرسم...!!!

بعضی وقـتاسوالاآسونن ولـی جواباسـخت...

توکـه جونـمی

تـوکه عمـرمی

توکه زنـدگیمی

تـوکه عشـقمی

چـرارفـتی؟

ولـی میخـوام بـدونی کـه مـن بـه خـاطرلبخنـدت دنیـاروبه آتیـش میکشــم!!!

داری واسم تبدیـل میشـی به یک رویـا

یـک رویاکه هـرشـب به خـاطرش سرمومیذارم روبالش وصبح بالش ازاشکام خیسـه...!!!

مـن هـنوزهمـونم...!!!

برچسب ها: عشـقم؟ داری میخـونی ایـنو...؟ یادته قراربودهمه به عشقـمون حسـودیشون شه؟ یادته قراربـودتـاآخرش بـاهم باشیم همیشـه؟ یادتـه بغلت کـرده بـودم گفـتم اگـه یه روزبـری چـی کارکنم؟ توام گفـتی هیس! مـن قـرارنیست ازپیشت برم...!!! کـی اومـدتوزندگیت کـه مـن رفـتم توخـاطراتت؟! کـی تونـست بیشـترازمـن توروبخـوادکـه توازمـن خسـته شـدی؟ خیـلی سوال توی مغـزمه ولـی هـرچی بیشـترفکـرمیکـنم بیشـتربه پوچ میـرسم...!!! بعضی وقـتاسوالاآسونن ولـی جواباسـخت... توکـه جونـمی تـوکه عمـرمی توکه زنـدگیمی تـوکه عشـقمی چـرارفـتی؟ ولـی میخـوام بـدونی کـه مـن بـه خـاطرلبخنـدت دنیـاروبه آتیـش میکشــم!!! داری واسم تبدیـل میشـی به یک رویـا یـک رویاکه هـرشـب به خـاطرش سرمومیذارم روبالش وصبح بالش ازاشکام خیسـه...!!! مـن هـنوزهمـونم...!!!،

[ یکشنبه 24 خرداد 1394 ] [ 09:07 ب.ظ ] [ ThE DaRK ... ]

[ نظرات() ]